OPRAVA KOPANÝCH STUDNÍ

Naše firma Studny - Abvest využívá metodu k vyhledávání místa prameniště a prověřování neboli kontrole stávajících studní metodu s 95 – 100%, úspešností se smluvním ručením přítomnosti pramene.

Firma neprovádí jenom zaměření vodních zdrojů a tím výběr správného místa prameniště vody, ale i realizace, oprav studní znečištěných povrchovou vodou.

EKONOMICKÉ upozornění:

POSOUZENIÍ STAVU STUDNY S RUČENÍM  O PŘÍTOMNOSTI PRAMENŮ. 

  1. Nejdůležitějším prvním  krokem, před investicí do jakékoliv studny  je ODBORNÉ  POSOUZENÍ STUDNY S RUČENÍM ZA PŘÍTOMNOST PRAMENIŠTĚ VE STUDNI. A na základě tohoto posouzení je  možné reálně zhodnotit, zda se vyplatí jakákoli investice do stávající studny, nebo zda-li by investice byly tzv. Vyhozené peníze.
  2. Tento proces se hodně PODCEŇUJE  a  jsou hodně často vynaloženy zbytečné nemalé náklady s negativním výsledkem.

Základní kritéria

Při posuzování stávající studny jsou důležitá 4 základní kritéria:

1. Zda je studna na správném místě.

Místo studny musí být přesně na křížení minimálně dvou pramenůStudna nesmí být jen na jednom tzv. průchozím pramenu. Jestliže stávající studna je jen na jednom pramenu, je otázkou času, kdy kapacita studny bude směrovat k nule. 

2. Kolik pramenů se střetává v místě studny.

Počet pramenů je prvním nepřímím vodítkem k vydatnosti studny. Zpravidla musí být minimálně 2 prameny, u hodně vydatných studní bývají 4 a více. 

3. Hloubka nejhlubšího pramene v místě prameniště.

Nejčastějším problémem u studní, kde tzv. došla voda je, že z 90% voda nedošla, ale došlo k poklesu pramenů a studna je tak ve stavu NEDOKOPANÁ. 

Hloubka posledního křížení pramene, je hloubka, kde se nachází nejhlubší pramen vedoucí do místa křížení prameniště s toleranci 1 m. Další prameny se můžou nacházet v různých hloubkách nad nejspodnějším pramenem studny.

4. Vydatnost prameniště.  

Vydatnost prameniště znamená, jaké množství vody je v daném místě křížení a je dalším z důležitých ekonomických kritérií k zhodnocení, zda investovat do staré studny, nové studny nebo vůbec neinvestovat. Pro dotazy využijte náš kontaktní formulář.

Rychlý kontakt

Image+420 739 504 550

Imagestudny-abvest@seznam.cz

Kontaktní formulář

zaměření studně


OPRAVY STUDNÍ POVRCHVÉ VODY - ZNEČIŠTĚNÍ PROJEKTY A LEGISLATIVA KONTAKT
» Posouzení stávající studny » Fotogalerie
» Zaměření vodních zdrojů
» Proutkaři
» Inženýrské sítě


© 2016 - VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA - STUDNY – ABVEST – specialista na kopané studny, opravy a čištění Tel: +420 739 504 550