OPRAVA KOPANÝCH STUDNÍ

Naše firma Studny - Jakub Tomáš využívá metodu k vyhledávání místa prameniště a prověřování neboli kontrole stávajících i historických studní metodu s 95 – 100%, úspešností se smluvním ručením přítomnosti pramene.

Firma neprovádí jenom zaměření vodních zdrojů a tím výběr správného místa prameniště vody, ale i realizace, oprav stávajících i historických studní znečištěných povrchovou vodou.

EKONOMICKÉ upozornění:

POSOUZENIÍ STAVU STUDNY S RUČENÍM  O PŘÍTOMNOSTI PRAMENŮ. 

  1. Nejdůležitějším prvním  krokem, před investicí do nových, stávajících i historických studní  je ODBORNÉ  POSOUZENÍ STUDNY S RUČENÍM ZA PŘÍTOMNOST PRAMENIŠTĚ VE STUDNI. A na základě tohoto posouzení je  možné reálně zhodnotit, zda se vyplatí jakákoli investice do stávající studny, nebo zda-li by investice byly tzv. Vyhozené peníze.
  2. Tento proces se hodně PODCEŇUJE  a  jsou hodně často vynaloženy zbytečné nemalé náklady s negativním výsledkem.

Základní kritéria

Při odborné prohlídce stávající nebo historické studny jsou důležitá 4 základní kritéria:

1. Zda je studna na správném místě.

Místo studny musí být přesně na křížení minimálně dvou pramenůStudna nesmí být jen na jednom tzv. průchozím pramenu. Jestliže stávající studna je jen na jednom pramenu, je otázkou času, kdy kapacita studny může směrovat k nule. 

2. Kolik pramenů se střetává v místě studny.

Počet pramenů je prvním nepřímím vodítkem k vydatnosti studny. Zpravidla musí být minimálně 2 prameny, u hodně vydatných studní bývají 4 a více. 

3. Hloubka nejhlubšího pramene v místě prameniště.

Nejčastějším problémem u studní, kde tzv. došla voda je, že z 90% voda nedošla, ale došlo k poklesu tlaku pramenů a studna je tak ve stavu NEDOKOPANÁ. 

Hloubka posledního křížení pramene, je hloubka, kde se nachází nejhlubší pramen vedoucí do místa křížení prameniště s toleranci 1 m. Další prameny se můžou nacházet v různých hloubkách nad nejspodnějším pramenem studny.

4. Vydatnost prameniště.  

Vydatnost prameniště znamená, jaké množství vody je v daném místě křížení a je dalším z důležitých ekonomických kritérií k zhodnocení, zda investovat do staré, nové studny nebo vůbec neinvestovat. Pro dotazy využijte náš kontaktní formulář.

Rychlý kontakt

Image+420 739 504 550

Imagestudny-abvest@seznam.cz

Kontaktní formulář

zaměření studněOPRAVY STUDNÍ OPRVY HISTORICKÝCH STUDNÍ PŘÍČINY A OPRAVY POŠKOZENÉ STUDNY ZAMĚŘENÍ VODNÍCH ZDROJŮ POSOUZENÍ STÁVAJÍCÍ STUDNY POVRCHOVÉ VODY – ZNEČIŠTĚNÍ PROUTKAŘI FOTOGALERIE -REFERENCE KONTAKT
» Projekty a legislativa

© 2018 - VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA - „VODA - STRATEGICKÁ SUROVINA” Studny Jakub Tomáš - specialista na kopané studny TEL: 739 504 550