Odborná prohlídka stávající studny

Odborně prohlídnout stav stávající studny, je úplný ekonomicky  základ před jakýmkoli rozhodnutím a potažmo investicí  směrující  k vyřešení problémů se studnou.

Mylné domněnky  ve stylu  "tamhleten povídal,  že by to potřebovalo jen vyčistit a o metr  prohloubit a čistá voda bude" vedou ve velké většině případů k investicím se špatným výsledkem. 

Je třeba posoudit stav studny odborníkem - studnařem, co najde vodu s fyzickou dlouholetou praxí, který  po posouzení stavu studny Vám dokáže přesně říct už  u studny na místě, co se děje ve studni, nebo kolem studně a hlavně musí přesně říct co je potřeba se studnou dělat,  aby uživatel měl dostatek čisté  PRAMENITÉ ne POVRCHOVÉ vody se stálým přítokem.

Za tyto informace si musí studnař ručit  a měl by Vám vypsat zprávu o stavu studny,  na základě které můžete oslovovat realizační firmy o cenové kalkulace.

3 kritéria hodnocení:

1) místo křížení pramenů,  počet pramenů,  vydatnost pramenů,  hloubka pramenu,

2) stavebně technický  stav studně,  těsnost stavební konstrukce proti průsaku povrchové vody a přítomnost povrchové vody ve studni.

3) vyloučení geopatogenních zón, které při určování přítomností pramenů, které vykazují stejné vlastnosti, jako kdyby na místě byl přítomen pramen. Tato zóna se musí vyrušit a místo znova přeměřit.

Pozor !!!

Oprava nebo rekonstrukce studny vedoucí k čisté vodě  se stálým pramenitým přítokem nejsou levnou  záležitostí, proto si dejte pozor na provizorní levné řešení,  které v celkovém důsledku nevedou k ničemu jinému než, že ze studny Vám i po opravě zůstane sběrná jímka pro povrchovou vodu a veškerého investice přijdou vniveč.

Povrchová voda se do studně nesmí vůbec vsakovat.

Zeptejte se na odbornou prohlídku stávající studny


OPRAVY STUDNÍ OPRVY HISTORICKÝCH STUDNÍ PŘÍČINY A OPRAVY POŠKOZENÉ STUDNY ZAMĚŘENÍ VODNÍCH ZDROJŮ POSOUZENÍ STÁVAJÍCÍ STUDNY POVRCHOVÉ VODY – ZNEČIŠTĚNÍ PROUTKAŘI FOTOGALERIE -REFERENCE KONTAKT
» Projekty a legislativa

© 2018 - VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA - „VODA - STRATEGICKÁ SUROVINA” Studny Jakub Tomáš - specialista na kopané studny TEL: 739 504 550