Povrchového vody - znečištění.

  • Voda z pramene studny je vždy čistá a většinou pitná.  Při posuzování kvality vody v laboratořích je často zjišťována špatná kvalita vody z důvodu výskytu různých bakterií dalších chemických prvků znehodnocující kvalitu vody. Příčinou tohoto stavu je průnik znečistěných povrchových vod k pramenům ve studni, kdy se velké množství povrchové vody smíchá s malým množstvím pramenů a výsledek je znečištěná voda vhodná max. pro stavební účely.
  • Příčina - povrchová voda se nesmí dostat k pramenité vodě. Problémem je, že stavební části studně jsou ve špatném stavu neutěsněné, dovolující průnik těchto povrchových vod k prameništi a tím se z tzv. studně stává průsaková jímka na záchyt povrchové vody

Řešení:

1. Utěsněním skružové soustavy

  • U skružové soustavy která je v dobrém stavebním stavu, ale opatřená zámky je možno tyto zámky utěsnit ručně nebo tlakově stavebními materiály a tím zamezit průniku povrchové vody mezi skružemi.
  • Dalším důležitým krokem je třeba utěsnit první skruž na dnu studny tak, aby nedocházelo k průsaku povrchové vody za skružovou soustavou k pramenu.

2. Výměna skružové soustavy:

  • U studni s poškozenou skružovou soustavou, kde není možné zastavit průsak povrchové vody utěsněním stavebními materiály a je narušená statika skružové soustavy (skruže jsou popraskané nebo se drolí) je nutné stávající skružovou soustavu demontovat, usadit novou skružovou soustavu a utěsnit ji.

3. Kamenné studny:

  • studny s nosnou stěnou, vystavěnou z kamenů, téměř v 90 % není možné utěsnit, jelikož působení vnějších vlivů je konstrukce stěny narušená a netěsnící.

Řešení:
            a) U studni s velkým vnitřním průměrem je možné uložit novou skružovou  soustavu, utěsnit ji a kamennou vyzdívku zafixovat vhodným těsnícím zásypovým materiálem.
            b) U studni s malým vnitřním průměrem je nezbytné tyto poškozené stavební prvky rozebrat, popřípadě rozšířit studniční otvor, tak aby až na dno bylo možné usadit skruže, utěsnit a zafixovat rostlý terén proti sesouvání a pohybu, zprůchodnit čisté prameny.

Zeptejte se na povrchové vody a znečištění


OPRAVY STUDNÍ OPRVY HISTORICKÝCH STUDNÍ PŘÍČINY A OPRAVY POŠKOZENÉ STUDNY ZAMĚŘENÍ VODNÍCH ZDROJŮ POSOUZENÍ STÁVAJÍCÍ STUDNY POVRCHOVÉ VODY – ZNEČIŠTĚNÍ PROUTKAŘI FOTOGALERIE -REFERENCE KONTAKT
» Projekty a legislativa

© 2018 - VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA - „VODA - STRATEGICKÁ SUROVINA” Studny - Jakub Tomáš - specialista na kopané studny TEL: 739 504 550