Projekty a legislativa

Legislativa týkající se stavebního povolení na studnu lze rozdělit na dvě části.

  • realizace, kdy je bezpodmínečně nutné  stavební povolení.
  • realizace, kdy není třeba stavebního povolení. 

Je bezpodmínečně nutné  stavební povolení

Stavebního povolení  je třeba vždy při realizaci nové studny. Zde je třeba projektová dokumentace  schválená  stavebním úřadem, vydání stavebního povolení a kolaudace po ukončení prací. 

Doporučuje se před započetím stavebního povolení,  konzultovat technickou dokumentaci s realizačními firmami,  protože projektanti  v hodně případech kreslí uložení skružové soustavy tzv. zastaralým způsobem,  což  vede do několika let, ve výjimečných případech  i měsíců  k totálnímu znehodnocení pramenů ve studni.

Není třeba stavebního povolení

Jedna se o realizace oprav  starých studní,  čištění,  rekonstrukce,  utěsnění,  obnovení průchodnosti pramenů do studny  a další práce, vedoucí k opětovnému obnovení funkce studně s čistou pramenitou vodou.

Bez stavebního povolení lze tyto opravy uskutečnit u všech stávajících studní (domů, penzionů,  nebo komerčních objektů). 

Zeptejte se na projekty a legislativu.


OPRAVY STUDNÍ OPRVY HISTORICKÝCH STUDNÍ PŘÍČINY A OPRAVY POŠKOZENÉ STUDNY ZAMĚŘENÍ VODNÍCH ZDROJŮ POSOUZENÍ STÁVAJÍCÍ STUDNY POVRCHOVÉ VODY – ZNEČIŠTĚNÍ PROUTKAŘI FOTOGALERIE -REFERENCE KONTAKT
» Projekty a legislativa

© 2018 - VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA - „VODA - STRATEGICKÁ SUROVINA” Studny Jakub Tomáš - specialista na kopané studny TEL: 739 504 550